Chemiczne środki antykoncepcyjne hamujące ruch plemników

Chemiczne środki antykoncepcyjne hamujące ruch plemników

Antykoncepcja jest działaniem mającym na celu nie tylko uniknięcie nieplanowanej ciąży, ale też wybranie najodpowiedniejszego momentu dla zajścia w ciążę i urodzenia dziecka. Metody zapobiegania ciąży można podzielić na kilka grup.

  1. Metody naturalne opierające się na znajomości procesów zachodzących w czasie cyklu miesięcznego i odpowiednim ustaleniu, które dni w cyklu są płodne, a które nie.
  2. Środki mechaniczne takie jak prezerwatywa czy błona pochwowa. Ich działanie polega na "fizycznym" niedopuszczeniu do wniknięcia plemników do macicy i jajowodów; a tym samym do zapłodnienia.
  3. Chemiczne środki antykoncepcyjne hamujące ruch plemników i mające także działanie typowo plemnikobójcze. Stanowią cenne uzupełnienie metod mechanicznych.
  4. Wkładka wewnątrzmaciczna (zwana dawniej spiralą), która łączy w sobie sposób działania metod mechanicznych i środków chemicznych a w niektórych przypadkach także hormonalnych działających miejscowo.
  5. Hormonalne tabletki antykoncepcyjne. Obecnie jest to metoda najskuteczniejsza. Polega ona na wprowadzeniu dodatkowej ilości hormonów płciowych i spowodowaniu takich zmian, które zaburzą proces wytworzenia dojrzałej komórki jajowej.
  6. Minipigułki hormonalne, które należą do grupy środków hormonalnych, ale swoim działaniem nieco przypominają chemiczne środki antykoncepcyjne. Uniemożliwiają one dotarcie plemników do komórki jajowej, a jeżeli nawet dojdzie do zapłodnienia komórka taka nie może zagnieździć się w błonie śluzowej macicy.

Do oceny skuteczności metody służy wskaźnik Pearla. Określa on ilość nieplanowanych ciąż na 100 par stosujących daną metodę w ciągu roku. Wskaźnik ten umożliwia nie tylko stwierdzenie czy dana metoda jest skuteczna czy nie ale także służy do porównania różnych metod między sobą. Wskaźnik Pearla to dwie liczby: pierwsza z nich oznacza skuteczność metody przy ścisłym stosowaniu metody (lub środka najnowszej generacji), natomiast druga określa najniższą możliwą liczbę niepowodzeń przy jej niedokładnym stosowaniu.