Inseminacja - podstawowe informacje

Inseminacja - podstawowe informacje

Sztuczne zapłodnienie wielu osobom jednoznacznie kojarzy się z metodą in vitro. Jest to jednak duże uproszczenie, które zamazuje prawdziwy obraz podziału sztucznego zapłodnienia na in vivo i in vitro. Inseminacja jest zgodna z nauką Kościoła Katolickiego, więc stawianie jej na równi z in vitro może być krzywdzące dla wierzących par, które źle poinformowane mogą podjąć decyzję o rezygnacji z tego typu leczenia niepłodności.

Inseminacja to po prostu bezpośrednie umieszczenia nasienia mężczyzny w szyjce macicy. Cała procedura odbywa się oczywiście bez odbycia stosunki. Ewentualne zapłodnienie jest jednak w 100 naturalne. Przed inseminacją kobieta powinna przejść terapię hormonalną, która powinna spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia w ciążę. Mężczyzna, który oddaje nasienie do sztucznego zapłodnienia powinien przez kilka dni przed jego oddaniem powstrzymać się od aktywności płciowej.

Inseminacja jest skuteczna za pierwszym razem u około 20% pacjentek. Nie znaczy to, że tej metody nie można spróbować ponownie. Jest to nawet zalecane, ponieważ przy stosunkach płciowych zapłodnienie również często nie występuje od razu. Gdy jednak inseminacja okaże się nieskuteczna para powinna zastanowić się nad zabiegiem in vitro.